Прием

 

Защо „Пролет”заявление_кандидатстване_детски_градини (2)?
УВАЖАЕМИ СЕМЕЙСТВА,
Ние Ви предлагаме да поверите детето си на квалифицирани педагози и психолог, които ще се грижат за него в самостоятелна и съвременна материална база, двор с обновени площадки и съоръжения.

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 

 • Логопед
 • Английски език
 • Спортни дейности
 • Приложни изкуства
 • Футбол

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СА:

 • Уютна, спокойна и близка до семейството среда
 • Самостоятелна занималня, спалня и санитарен възел към всяка група
 • Съобразяване с личността на детето
 • Развиване на неговата индивидуалност, способност и интереси
 • Компетентност, професионализъм и обич от страна на екипа
 • Осигурен транспорт

П Р А В И Л Н И К
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ НА НОВОПРИЕТИТE ДЕЦА /ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ/

 1. Представя се оригинал и ксерокопие на удостоверението за раждане на детето, ката ксерокопието остава в детското заведение.
 2. Представят се оригинали и ксерокопия на личните карти на родителите /настойниците/, като ксерокопието остава в детското заведение.
 3. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ към датата на кандидатстване работи в съответното юридическо лице, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 4. За самоосигуряващи се родители – копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски.
 5. Други задължителни документи, удостоверяващи наличие на предимства, посочени в Раздел III, т.3.1. от Правилника за кандидатстване, приемане и записване на деца в общинските детски заведения.
 6. Други задължителни документи, удостоверяващи наличие на предимства за намаляване или освобождаване от заплащане на такса за ползване на услугите на детските заведения на територията на Община Костинброд.
 7. ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО, ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР /ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАНЕСЕНИ ДАННИ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС НА ДЕТЕТО/
 8. ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ НА ДЕТЕТО, ИЗВЪРШЕНИ НЕ ПО-РАНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
 9. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КРЪВ И УРИНА НА ДЕТЕТО, ИЗВЪРШЕНИ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
 10. МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР, ЗА ЛИПСАТА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ, ИЗДАДЕНА НЕ ПО-РАНО ОТ 3 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Решение № 662 на Общински съвет – гр. Костинброд

Решение № 855 на Общински съвет – гр. Костинброд

Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

0 comments:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *