Групи

Яслена група

Медицинска сестра – В. Лозева
Педагог –  Д. Викторова

Помощник-възпитател – С. Димитрова
Помощник-възпитател – Т.Стоянова

Втора група

Старши учител – П. Милева
Учител – Д. Георгиева
Помощник-възпитател – Н. Стефанова

Трета група

Учител Г. Костадинова
Старши учителВ. Василева
Помощник-възпитателС. Георгиева

Четвърта група

Старши учител – Г. Николова
Старши учителР. Славчева
Помощник-възпитателВ. Дебеляшка

Първа група Б

Учител – С. Георгиева
Старши учителМ. Величкова
Помощник-възпитател Е. Атанасова

Първа група А

 Главен учител: А. Велкова

Старши учител: А. Манолова

Помощник-възпитател: М. Стоянова

 

Филиал с.Голяновци

Старши учителО. Иванова
УчителМ. Иванова
Помощник-възпитателС. Гаврилова

Comments are closed.