УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Стартира кандидатстване за прием на деца в ДГ „Пролет” град Костинброд за учебната 2024/2025 г. Кампанията започва от 01.04.2024 г. до 10.05.2024 г., всеки ден от 07:00 ч. до 15:00 ч. Приемът се извършва посредством точкова система, която се формира чрез два вида критерии-общи и социални. Бланка за заявлението може да откриете на страницата на нашия сайт: https://dg-prolet.eu/ Същата може да бъде получена и на място в централната сграда на детската градина.