Визитка на ДГ ”Пролет” гр. Костинброд

ДГ ”Пролет” е открита през март 1982 г. като ЦДГ №4 „Тодор Спасов” с шест групи. От март 1992г. ЦДГ №4 „Тодор Спасов” се преобразува  в ЦДГ „Пролет”. През юли 2008г. в ЦДГ ”Пролет” се открива една яслена група и се създава ОДЗ”Пролет”. Във връзка с новия закон за предучилищно и училищно образование ОДЗ”Пролет” беше преименувано на Детска градина „Пролет”. Прочетете повече