Родителски срещи

Първа група  – 28.09.2016г. –  17.00ч.
Втора група  – 29.09.2016г – 17.00ч.
Трета група – 29.09.2016г. – 17.30ч.
Четвърта „а” група  – 27.09.2016г. – 17.15ч.
Четвърта „б” група – 27.09.2016г. – 17.15ч.
Ф-л с .Голяновци – 28.09.2016г. – 17.30ч.

Comments are closed.