История

  • ДГ ”Пролет” е открита през март 1982 г. като ЦДГ №4 „Тодор Спасов” с шест групи.
  • От март 1992 г. ЦДГ №4 „Тодор Спасов” се преобразува  в ЦДГ „Пролет”.
  • През юли 2008 г. в ЦДГ ”Пролет” се открива една яслена група и се създава ОДЗ ”Пролет”.
  • Във връзка с новия закон за предучилищно и училищно образование ОДЗ ”Пролет” беше преименувано на Детска градина „Пролет”.

Comments are closed.