Образователна програма

Екипът на ОДЗ „Пролет” работи по Програмата на Елена Русинова и колектив, а практически използва помагалата „Приказни пътечки” на издателство "Булвест” ,съобразени с одобрените учебни програми на МОН и държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка. Предложената система отговаря на съвременните педагогически тенденции и образователните стратегии, изискващи формирането на личности, които бързо се приспособяват към нова среда. Доминира идеята за цялостно развитие на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности в средата, в която живее и се развива.

Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак. Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания по различните образователни направления.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Конструиране и технологии
 • Физическа култура

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

 • ПСИХОЛОГ – Развитие на познавателните способности на децата чрез логически задачи и тестове. Работа върху развитие на психични процеси.
 • ЛОГОПЕД   –  Индивидуално обучение на деца имащи нужда.
 • АНЛИЙСКИ ЕЗИК
 • НАРОДНИ ТАНЦИ
 • ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
 • ФУТБОЛ

Comments are closed.