Нашият екип

Директор

 • Весела Манова

I.Педагогически  персонал

 • Ани Велкова – главен учител
 • Елена  Гатева – старши учител
 • Маргарита Величкова – старши учител
 • Силвия Георгиева– учител
 • Албена Манолова – старши учител
 • Евелина Арсова  – учител
 • Гюргена Николова – старши учител
 • Мария Иванова – учител
 • Павлина Милева – старши учител
 • Оля Иванова – старши учител
 • Ваня Василева – старши учител
 • Росица Славчева – старши учител

I I.Помощен персонал

 • Евгения Янкова – главен готвач
 • Даниела Стефанова – помощник-готвач
 • Екатерина Иванова – работник в кухня
 • Саня Димитрова- помощник-възпитател
 • Светла Георгиева – помощник-възпитател
 • Галя Костадинова – помощник-възпитател
 • Малина Тодорова – помощник възпитател
 • Мая Аначкова – помощник-възпитател
 • Татяна Коева – помощник-възпитател
 • Стоянка Гаврилова – помощник-възпитател
 • Людмила Петрова– перачка
 • Кирил Илов – шофьор
 • Свилен Димитров – огняр

I I I. Медицински персонал

 • Рилка Василева – медицинска сестра
 • Валентина Лозева – медицинска сестра
 • Евгения Владимирова – медицинска сестра
 • Галина Лозанова – медицинска сестра

IV. Административен персонал

 • Лариса Гълъбова – домакин
 • Даниела Станкова – счетоводител
 • Мария Иванова

Comments are closed.