Групи

Яслена група

Медицинска сестра – В. Лозева
Медицинска сестра –  Е. Владимирова

Помощник-възпитател – С. Димитрова
Помощник-възпитател – М. Тодорова

Първа група

Старши учител – П. Милева
Учител – Д. Георгиева
Помощник-възпитател – Г. Костадинова

Втора  група 

УчителЕ. Арсова
Старши учителВ. Василева
Помощник-възпитателС. Георгиева

Трета група

Старши учител – Г. Николова
Старши учителР. Славчева
Помощник-възпитателВ. Дебеляшка

Четвърта група

Учител – С. Георгиева
Старши учителМ. Величкова
Помощник-възпитател М. Аначкова

Филиал с.Голяновци

Старши учителО. Иванова
УчителМ. Иванова
Помощник-възпитателС. Гаврилова

Comments are closed.