Групи

Яслена група
Лозева
Владимирова
Тодорова

Първа група
Величкова
Митова
Аначкова

Втора А група 
Георгиева
Милева
Миланова

Втора Б група
Манолова
Велкова
Гергинова

Трета група
Георгиева
Кирова
Петрова

Четвърта група
Точева
Николова
Дебеляшка

Филиал с.Голяновци
Кръстанова
Мазганова
Гаврилова

Comments are closed.