Групи

Яслена група
м.с. В.Лозева
м.с. Е.Владимирова

пом.възп. С.Димитрова
пом.възп. М.Тодорова

 

Първа група
ст.учител В.Василева
учител Д.Колева
пом-възп. С.Георгиева

Втора  група 
ст.учител Г.Николова
ст. учител Р.Славчева
пом-възп. В.Дебеляшка

Трета група

ст.учител М.Величкова
ст.учител Д.Малинова
пом-възп. М.Аначкова

Четвърта А група
ст.учител П.Милева
гл.учител Е.Георгиева

Четвърта Б група
ст.учител А.Велкова
ст.учител А.Манолова
пом-възп.В. Гергинова

Филиал с.Голяновци
ст.учител О.Иванова
учител М.Иванова
пом-възп. С.Гаврилова

Comments are closed.